جستجوی پیشرفته جستجو در وب
اخبار

 

طی حکمی از سوی دکتر سلیمان پاک سرشت معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، محمدابراهیم رحیمی به سمت مديرکل دفتر بازرسي، ارزيابي عملکرد و پاسخگويي به شکايات این سازمان منصوب شد.

 

در این حکم آمده است:

 

 

نظر به تعهد، تخصص و تجارب نظارتي و ارزشمند جنابعالي به موجب اين حکم به سمت " مديرکل دفتر بازرسي، ارزيابي عملکرد و پاسخگويي به شکايات " سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور منصوب مي گردید. با عنایت به نقش موثر و کارساز دفتر مدیریت عملکرد در رسیدن به اهداف سازمانی انتظار می رود با اتکال به خداوند متعال نسبت به برنامه­ریزی و طراحی شیوه­های عملیاتی روزآمد و کارا و بهره­گیری از دانش، تخصص و مهارت نیروهای انسانی توانمند و ساماندهی امکانات و پتانسیل­های موجود در راستای تحقق اهداف سازمان متبوع، رعایت منشور حقوق شهروندی دولت تدبیر و امید و حفظ بیت المال و اولویت­های ذیل، نهایت کوشش و اهتمام خود را به کارگیرید.

 1. بازبینی مستمر تعیین اهداف و استانداردهاي نشان­گرها و شاخص­هاي مديريتي و اختصاصي ارزيابي عملكرد در سطح ملي و استاني بر اساس برنامه­هاي عملياتي مصوب و اهداف تعيين شده.
 2. اداره امور سامانه مديريت عملكرد، ارتقاء مستمرآن، تهيه و ارسال گزارشات به مبادي ذي ربط.
 3. تدوین برنامه­های بازرسی ­مستمر، دوره ای و یا موردی­ از واحدهای تابعه سازمان با رویکرد صیانت از قانون.
 4.  سنجش و ارزیابی عملکرد متولیان اجرا با اهداف، برنامه­ها، دستورالعمل­ها، ضوابط و شاخص­های مورد ارزیابی و بهینه­سازی سیستم­های ارزیابی در راستای نظامات نوین و متناسب با تحولات روز.
 5. پایش سنجش میزان رضایت مردم و ارتقا سطح رضایتمندی جوامع هدف در چارچوب ضوابط و مقررات.
 6. برنامه ریزی جهت اجرای نظام ارزشیابی منابع انسانی دردستگاه.
 7. برنامه­ریزی جهت اجرایی­شدن کامل نظام پیشنهادات در سازمان و ادارات کل در راستای مشارکت کلیه همکاران.
 8. انجام اقدامات لازم در زمینه کشف مفاسد اداری از طریق بازرسی­های آشکار و پنهان.
 9. اعمال سیاست­های موثر درتقویت نظم و انضباط و قانونمندی در حوزه فعالیت­ها.
 10. ارائه راهکارهایی به منظور ارتقای سلامت اداری، پاسخگویی به متقاضیان و حفظ کرامت آنها.
 11. نظارت برآیین نامه های مالی، معاملاتی، مناقصات و مزایده­ها و قراردادهای دستگاه، با هماهنگی معاونت­های ذی ربط
 12. هماهنگی و تعامل سازنده و هدفمند با واحدهای نظارتی در راستای هم افزایی عملکردهای نظارتی.
 13. ایجاد سامانه دریافت و رسیدگی به شکایات، بررسی، تحقیق و پیگیری موضوعات واصله تا حصول نتیجه.
 14.  تجزیه و تحلیل شکایات واصله به صورت دوره ای و ارائه راهکار.
 15. آموزش و توانمندسازی مستمرکارکنان دفاتر بازرسی و رسیدگی به شکایات ادارات کل.
 16. برگزاری منظم کمیته های مرتبط با آن دفتر و پی­گیری کامل مصوبات.

                                                                                                    سليمان پاك­سرشت


سرپرست مديريت عملكرد سازمان تأكيد كرد:


  

بهبود عملكرد و توسعه قابليت هاي فردي و گروهي كاركنان تحقق اهداف سازماني را محقق مي كند.

به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور، احمد غریوی، سرپرست گروه مدیریت عملکرد اين سازمان در نشست تخصصي كارشناسان مديريت عملكرد اين سازمان گفت: دستگاه هاي اجرايي كشور به استناد ماده 81 قانون مديريت خدمات كشوري ملكف هستند بر اساس آيين نامه اي كه به تصويب هيئت وزيران رسيده با استقرار نظام مديريت عملكرد مشتمل بر ارزيابي عملكرد سازمان، مديران و كارمندان، برنامه هاي سنجش و ارزيابي عملكرد و ميزان بهره وري را در واحد هاي خود به مورد اجرا بگذارند.

وي افزود: با توجه به عبارت ارزيابي عملكرد بكار رفته در ماده 81 قانون خدمات كشوري مي توان آنرا به فرآيندي تعريف كرد كه در طي آن با ايجاد شاخص  هايي ميزان دست يابي سيستم را به خروجي هاي مورد انتظار مي سنجد و فرآيند تصميم گيري را پشتيباني مي كند.

احمد غريوي با بيان اينكه مديريت عملكرد فرآيندي راهبردي و يكپارچه است گفت: با بهبود عملكرد و توسعه قابليت هاي فردي و گروهي كاركنان مي توان زمينه هاي موفقيت پايدار سازمان را فراهم كرد.

وي با اشاره به اهميت ارزيابي عملكرد اظهار داشت: نظارت مستمر، روش مند و علمي بر عملكرد افراد در همه سطوح مبني بر الگوها و استانداردهاي تعريف شده و بدون سوگيري هاي غيرفني يكي از علل پيشرفت در كشورهاي توسعه يافته است.

سرپرست دفتر مديريت عمكرد سازمان آموزش فني و حرفه اي گفت: شناسايي نيازهاي آموزشي مشاغل و شاغلين، پاداش دهي و ايجاد انگيزه در كاركنان، تعيين بازده كارآيي و اثربخشي فعاليت ها، در نظر گرفتن تمهيداتي براي آموزش و بهسازي منابع انساني، انتخاب و انتصاب كاركنان و طبقه بندي عادلانه آن، كنترل در وظايف و كاركردهاي مدير، ايجاد استمرار، پويايي، كيفيت و مشاركت جويي در رفتار كاركنان از اهداف ارزيابي مديريت عملكرد سازمان است.

كمك به تصميم گيري براي تخصيص منابع، كمك به بازانديشي در مورد علل يك مشكل، كمك به شناسايي مشكلات نوظهور، كمك به رسيدن به بهترين راه حل ها، كمًي نشان دادن موفقيت برنامه هاي ابتكاري و كمك به رسيدن به وحدت نظر در مورد علل يك مشكل و ارائه  راه حل مؤثر آن از مزايايي ارزيابي براي مديران است.

تأكيد بر مشاركت كاركنان در فرآيند ارزيابي، ايجاد امكان مقايسه عملكرد فرد با ساير افراد و كاركنان، تأكيد بر جنبه هاي رفتاري كمي و قابل اندازه گيري كه در كارايي و بهره وري سازمان مؤثر است، تأكيد بر آگاهي فرد از نتايج ارزيابي، تأكيد بر ارزيابي عناصر رفتاري نتيجه گرا در جهت تقويت جنبه هاي مثبت رفتار، تداوم ارزيابي از ويژگي هاي يك نظام ارزيابي عملكرد كارا و مطلوب است.

وي خبر داد: شاخص هاي اختصاصي و عمومي ارزيابي عملكرد سال 1396 نهايي و براي ادارات آموزش فني و حرفه اي استان ها ارسال و جلساتي نيز براي هماهنگي بيشتر در سطح ستاد سازمان برگزار شده است.

سرپرست مديريت عملكرد سازمان آموزش فني وحرفه اي كشور با تأكيد بر نقش مهم اين سازمان در توسعه مهارت آموزي و  ايجاد اشتغال گفت: همه كاركنان سازمان بايستي در راستاي تحقق اهداف سازمان تلاش نمايند.

غريوي اظهار اميدواري كرد با تلاش و همت همه كاركنان سازمان بتوانيم جايگاه واقعي سازمان را در ارزيابي عملكرد اجرايي دستگاه ها در سال 1396 داشته باشيم .

 

 

مشاور وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي :رضا شريعت، مشاور وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور در رفع فقر مطلق و اشتغال فراگير مشاركت مستقيم دارد.

به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور، رضا شريعت، مشاور وزير و مدير كل دفتر مديريت عملكرد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در نشست تخصصي حوزه مديريت عملكرد سازمان آموزش فني و حرفه اي گفت: اين وزارت خانه بزرگ با سازمان هاي تخصصي و خدمتگزار تابعه مسؤوليت هاي زيادي را به طور مستقيم درارتباط با مردم برعهده دارد.

مشاور وزير تعاون در ادامه گفت: چنانچه به حكمراني خوب قائم باشيم يكي از شاخصه هاي مهم آن پاسخگويي مسؤولان در برابر مردم است و مديران و مسؤولان در اين خصوص نقش مهمي را مي توانند ايفا كنند.

شريعت با اشاره به وجود چالش بزرگ عدم هماهنگي هاي لازم بين بخش هاي مختلف گفت: در حال حاضر شوراي هماهنگي مديران سازمان هاي تابعه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در اين خصوص فعاليت دارد.

مشاور وزير تعاون در ادامه افزود: دو سياست اصلي دولت دوازدهم، رفع فقر مطلق و اشتغال فراگير  است كه هر دوي آن ها با سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور ارتباط مستقيم دارند.

مديركل دفتر مديريت عملكرد وزارت تعاون گفت: بحث كار شايسته، اشتغال آبرومندانه و صحيح مبتني بر كسب مهارت ها است.

كشورهاي موفق به بحث هاي مهارتي و آموزش هاي فني و حرفه اي توجه ويژه اي دارند

رضا شريعت در ادامه افزود: كشورهاي موفق همواره به بحث هاي مهارتي و آموزش هاي فني و حرفه اي توجه ويژه اي دارند.

وي گفت: دومين بحثي كه در حكمراني خوب مطرح مي شود، بحث شفافيت است و انتظارات مردم بايد به صورت شفاف مشخص شوند.

مشاور وزير با تأكيد بر بحث مشاركت به عنوان يكي از شاخص هاي حكمراني خوب گفت: ارتباط تنگاتنگ بين  مردم و مسؤولين و نظارت مردمي چيزي است كه در دنيا به آن رسيده اند.

رضا شريعت افزود: همانطور كه وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي تأكيد داشته است، سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور در بحث اشتغال فراگير بايد مشاركت مستقيم و فعالانه داشته باشد.

وي تصريح كرد: در بحث مشاركت، وجود هماهنگي از اهميت زيادي برخوردار است و تمامي دستگاه ها بايد باهم همكاري و هماهنگي داشته باشند، تا هم افزايي ايجاد شود.

مشاور وزير تعامل خوب مجموعه سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور با سازمان مديريت و برنامه ريزي را براي ارتقاي جايگاه اين سازمان در بين دستگاه هاي اجراي ضروري دانست.

وي افزود: مستندسازي مناسب عملكرد يكي از راهكارهاي مهم ارتقاي جايگاه دستگاه ها در كسب امتياز شاخص هاي عمومي و اختصاصي است.

محمدرضا شريعت در خاتمه اظهار اميدواري كرد كه برگزاري اين نشست دستاوردهاي مورد نظر را در راستاي افزايش هماهنگي، همكاري و ارتقاي سازماني به دنبال داشته باشد. 

 

 

برگزاري نشست تخصصي كارشناسان

حوزه مديريت عملكرد


 

 

نشست تخصصي حوزه مديريت عملكرد سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور امروز بيست و هشتم بهمن ماه سال جاري در حال برگزاري است.

به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش فني وحرفه اي كشور، اين همايش با حضور دكتر رضا شريعت، مشاور وزير و مديركل دفتر مديريت عملكرد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، احمد غريوي، سرپرست مديريت عملكرد، كارشناسان ستادي و استاني اين حوزه، نمايندگان دفاتر آزمون  و آموزشگاه های آزاد و مشارکت های مردمی اين سازمان و نماينده امور سلامت اداري سازمان اداري و استخدامي كشور  و نماينده وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در حوزه مديريت عملكرد در حال برگزاري است.

بنا بر اين گزارش، سخنراني مشاور وزير و مديركل دفتر مديريت عملكرد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، سخنراني در خصوص تبيين اهداف تشكيل گردهمايي توسط سرپرست دفتر مديريت عملكرد سازمان، سخنراني معاون مديريت عملكرد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در خصوص مباحث مربوط به ارزيابي عملكرد 96 سازمان و بايسته هاي ارزيابي 97 و سخنراني نماينده امور سلامت اداري و استخدامي كشور در خصوص مباحث مربوط به سلامت اداري و مبارزه با فساد از جمله برنامه هاي نشست مذكور است.

تبيين الزامات مشترك ارزيابي عملكرد با معاونت هاي آموزش و پژوهش توسط نمايندگان اين معاونت ها، ارائه تجربياتي از ارزيابي و تعامل ادارات كل استاني با استانداران  و ارائه گزارش مهمترين نقاط قوت و ضعف ادارات كل استاني در حوزه مديريت عملكرد توسط كارشناسان استاني اين حوزه، سخنراني نماينده وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در خصوص بازرسي موضوع ماده 91 قانون خدمات كشوري و ارائه گزارش از تجربه و تحليل موضوع شكايات در سازمان و راهكارها توسط نماينده وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي از ديگر برنامه هاي نشست مذكور است.

 

 

 

ديدار اختصاصي رياست محترم سازمان از دفتر مديريت عملكرد

ضرورت اصلاح شاخص هاي ارزيابي عملكرد در جهت اثربخشي فرآيندهاي سازماني

 

رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور از اصلاح شاخص هاي ارزيابي عملكرد اين سازمان در جهت نزديك شدن به استانداردهاي بين المللي تا دو ماه آينده خبر داد.

به گزارش روابط عمومي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور، دكتر سليمان پاك سرشت، معاون وزير و رييس اين سازمان سوم دي ماه سال جاري در نشست با کارکنان گروه مديريت عملكرد، بازنگري در شاخصهاي ارزيابي عملكرد سازمان را در راستاي ارتقاي فرآيندهاي سازماني مهم و ضروري دانست و اين تغيير و تحول را فرصتي براي پيشرفت و ارتقاي امور عنوان كرد.

رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور با تأكيد بر توجه به اثربخشي فرآيندها از اصلاح شاخصهاي ارزيابي عملكرد اين سازمان در جهت نزديك شدن به استانداردهاي بين المللي تا دو ماه آينده خبر داد.

دكتر پاك سرشت در ادامه گفت: درحوزه مديريت عملكرد، شناسايي گلوگاه هاي فساد در راستاي سلامت اداري از اهميت زيادي برخوردار است.

      وي با بيان اين كه كنترل و مبارزه با فساد اداري ساز و كارهاي مخصوص خود را نياز دارد، گفت: بررسي جدي براي شناسايي و كنترل گلوگاه هاي فساد و تدوين برنامه اصلاحي در شاخص هاي عملكردي در كنترل فرآيند توليد فساد اثرگذار است.

       معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي همچنين تأكيد كرد:در حوزه پاسخگويي به شكايات، سلامت رواني، حيثيت و منافع فردي و سازماني مورد توجه قرار گيرد.

      دكتر پاك سرشت با بيان اين كه دو مأموريت صيانت از سلامت اداري و مبارزه با فساد و ارزيابي عملكرد سازمان از اهميت ويژه اي برخوردار هستند، اظهار اميدواري كرد كه با اراده محكم، پيگيري و تلاش جدي تر همكاران در اين حوزه رسالت خود را حتي فراتر از مأموريت سازماني با قوت دنبال كرده و در اين حوزه شاهد اتفاقات خوبي باشيم.

         احمد غريوي، سرپرست گروه مديريت عملكرد سازمان در اين نشست از توجه و ديدگاه هاي سازنده دكتر پاك سرشت به اين حوزه تقدير و تشكر كرد.

      توجه به توانمندسازي نيروي انساني، ارتقاي تجهيزات اداري، تسهيل در اجراي بازرسي هاي عملكردي استاني، برگزاري همايش ملي با حضور كارشناسان ارزيابي عملكرد استان ها از جمله موارد مطرح شده توسط همكاران گروه مديريت عملكرد بود.

   شايان ذكر است، تبيين برنامه هاي حوزه مديريت عملكرد، مسائل و چالش هاي پيش رو و ارائه پيشنهادات و نظرات كارشناسان از محورهاي نشست مذكور بوند.

 

 

 شاخصهاي عمومي سال 1393 در قسمت بخشنامها بارگزاري و قابل دريافت مي باشد

کسب رتبه برتر توسط سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور

سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور موفق به کسب عنوان سازمان برتر دربین مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گردید.

 

توجه توجه: 

فرم خام توانمندي جهت شركت در طرح جشنواره شهيد رجايي در قسمت فرمهاي خام بارگذاري و قابل دانلود مي باشد.

برگزاري جشنواره شهيد رجايي

جشنواره شهيد رجايي با هدف بهبود كيفيت و عملكرد در دهه مبارك فجر در سطح سازمان برگزار مي گردد

 

در راستاي اجراي مواد 81و82 قانون مديريت خدمات كشوري ؛كليه استانها مي بايست نسبت به تكميل و ارسال فرمهاي شاخصهاي ارزيابي و عملكرد سال1393 سازمان متبوع در محورهاي آموزش و كار آئي هر چه سريعتر اقدامات لازم را مبذول فرمايند.

   

بر اساس نامه شماره 10988/د/170 مورخ       22/12/1391 عنوان مديريت ارزيابي و عملكرد و پاسخگوي به شكايات به "دفتر مديريت عملكرد تغيير يافت".

 

 


   دانلود : پرسشنامه.zip           حجم فایل 23 KB
   دانلود : جلسه_مديران-سايت_دفتر.zip           حجم فایل 433 KB
بازديدکنندگان اين صفحه: 2435 | بازديدکنندگان امروز: 20 | کل بازديدکنندگان: 124026 | بازديدکنندگان آنلاین: 14 | زمان بارگزاري صفحه: 0.4751 ثانيه