جستجوی پیشرفته جستجو در وب
مراحل بازرسي

      منظور از شيوه كار يك بازرس ، نحوه كيفيت رفتار و عملكرد وي با مدير ، مسئولان ، پرسنل تحت امر بازرسي شونده مي باشد كه بشرح ذيل تقديم ميگردد :

1 -بازرس قبل از عزيمت به محل مورد بازرسي ابتدا بايد به اطلاع رساني مبتني بر ارسال رونوشت حكم مأموريت يا ارتباط تلفني با واحد بازرسي شونده از حضور خود مسئولان ذيربط را باخبر كند .

2 -بازرس پس از حضور دراداره كل بازرسي شونده ، قبل از شروع هر كاري بايد به مسئولان مستقيم آن اداره كل مراجعه و پس از ارائه حكم مأموريت خود، كلياتي از موارد بازرسي را به وي انتقال داده تا مدير مربوطه ضمن توجيه از حضور بازرس، تمهيدات لازم براي معرفي وي به بخشهاي مختلف اداره كل ذيربط اقدام مقتضي را معمول دارد .

3-باتوجه به موضوع و مدت مأموريت ، تمهيدات لازم براي هر مرحله از بازرسي ، توسط بازرس برنامه ريزي شود .

4-بازرس بايد نسبت به شناخت كانالهاي مورداستفاده در اداره كل مزبور اعم از پرسنل ، مدارك و اسناد و ديگر امكانات ملزوم اقدام كند.

5-تجزيه و تحليل وظايف محوله در حدود اختيارات پرسنل( اعم از رئيس و ساير پرسنل )اداره كل  بازرسي شونده و لحاظ كردن نكته هاي يادشده در حيطه وظيفه هر عضو و انجام بازرسي براساس آن .

6-ارائه ندادن اطلاعات و اشكالهاي بدست آمده از مجموعه مورد بازرسي شونده .

7-بازرس بايد با امعان نظر نسبت به جريانهاي سياسي و اختلافهاي محلي ، بشدت از دخالت و يا تحت تأثير قرار گرفتن آنها اجتناب كند.

8 -در صورت امكان از مراجعه به مراكز خارجي براي كسب اطلاعات لازم اجتناب كرده و در صورت ضرورت بنحوي عمل شود كه سبب تضعيف مسئولان بازرسي شونده نگردد .

9 -در طول مدت بازرسي ، از طرح سئوالهاي بي مورد و زياد با هر عمل ديگري كه اسباب اتلاف وقت خود و مجموعه بازرسي شونده را فراهم آورد ، جداً خودداري نمايد .

10-در صورت لزوم ، با خبرگان درخصوص تدوين گزينه انتخابي تخصصي هر واحد قبل از شروع بازرسي و يا درحين آن مشاوره به عمل آيد .

 

 

بازديدکنندگان اين صفحه: 1832 | بازديدکنندگان امروز: 8 | کل بازديدکنندگان: 127636 | بازديدکنندگان آنلاین: 2 | زمان بارگزاري صفحه: 0.2481 ثانيه