جستجوی پیشرفته جستجو در وب
انواع بازرسي

1- بازرسي غيرحضوري : اخذ گزارشهاي مستمر از عملكرد ادارات كل استاني، اخذ آمار و اطلاعات ، طرح پرسشهاي موردي ، كسب گزارش از طريق تماسها و غيره .

2-  بازرسي موردي : در بازرسي موردي زمان معين مطرح نيست ، بلكه اين روش در مورد موضوعهاي مشخص ارجاعي از تشكيلات معين انجام مي پذيرد .

3-  بازرسي ادواري : اين روش طبق برنامه پيش بيني شده در هر سال براساس تحليلها و بررسيهاي دفتر بازرسي و رسيدگي به شكايات از بعضي از اداره هاي كل، در دستور كار بازرسي ادواري قرار ميگيرد .

4-  بازرسي مشترك : اين روش بازرسي كه جامع ترين نوع بازرسي محسوب مي شود بصورت تيمهاي مشترك از سه گروه بازرسي، ارزيابي عملكرد و رسيدگي به شكايات وبر اساس تعاملات صورت گرفته با دفاتر تخصصي سازمان براي بررسي كلي عملكرد از پيش تعيين شده ادارات كل استاني، انجام مي پذيرد .

 

بازديدکنندگان اين صفحه: 2339 | بازديدکنندگان امروز: 15 | کل بازديدکنندگان: 127643 | بازديدکنندگان آنلاین: 9 | زمان بارگزاري صفحه: 0.2680 ثانيه