جستجوی پیشرفته جستجو در وب
وظايف واحد بازرسي

وظايف واحد بازرسي:

-      - تهيه و تنظيم برنامه هاي بازرسي مستمر؛ دوره اي و يا موردي از واحد هاي استاني و مراكز براي سنجش ميزان ((مطابقت عمل و عملكرد)) اقدام كنندگان با اهداف ؛ برنامه ها ؛ دستور العملها و ضوابط و شاخصهاي مورد ارزيابي دستگاه مشاركت در بازرسي از عملكرد مديران و كاركنان و سنجش ميزان رضايت مردم از واحد هاي متخلف و نحوه بر خورد مديران و كاركنان با ارباب رجوع و ارائه گزارش به مقام ما فوق

-      - تهيه گزارشات نوبه اي در فواصل ماهانه ؛سه ماهه ؛ شش ماهه ؛ نه ماهه و سالانه

-      - برقراري ارتباط با سازمان بازرسي كل كشور و ايفاي وظيفه مندرج در ماده 12 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور.

-      - تجزيه و تحليل عملكرد واحد ها ؛ و كاركنان بر اساس بازرسي هاي انجام شده

-      - كشف مفاسد اداري از طريق بازرسي هاي آشكار و پنهان و ارائه گزارشات لازم به مديران ذيربط

- آموزش و توانمند سازي مستمر بازرسان با همكاري واحد آموزش سازمان.

تهيه -گزارش در فواصل سه ماهه ، شش ماهه ، نه ماهه و سالانه از عملكرد واحد هاي مختلف سازمان متبوع و ارائه آن به مقام عالي وزارت و ساير مراجع ذيربط.

پيگيري- واجراي تكاليف دبيرخانه ارتقاء سلامت نظام اداري ومبارزه با ارتشاء در سطح  سازمان متبوع ، واحدهاي استاني و وابسته.

 انجام- بازرسي آشكار و پنهان و ارائه گزارش‌هاي لازم به مديران ذيربط .

  بررسي- و پاسخگويي به گزارشات و مكاتبات نهادهاي نظارتي و بازرسي از قبيل نهاد رياست جمهوري و سازمان بازرسي‌كل‌كشور وديوان محاسبات كشور.

 برقراري- ارتباط با سازمان بازرسي كل كشور و ايفاي وظيفه مندرج در ماده 12 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور و كميسيون اصل 88 و 90 مجلس شوراي اسلامي .

 معرفي- بازرسان ويژه مبارزه با رشوه به رياست محترم سازمان جهت تهيه ، ابلاغ و نظارت بر عملكرد آنها.

 تهيه- و تنظيم برنامه هاي بازرسي مستمر، دوره اي و يا موردي از واحد ها ، براي سنجش ميزان مطابقت عملكرد آنها با اهداف، برنامه ها، دستورالعمل ها ، ضوابط و شاخص هاي اختصاصي سازمان متبوع.

 

بازديدکنندگان اين صفحه: 2980 | بازديدکنندگان امروز: 42 | کل بازديدکنندگان: 127670 | بازديدکنندگان آنلاین: 1 | زمان بارگزاري صفحه: 0.3000 ثانيه