جستجوی پیشرفته جستجو در وب
گروه رسیدگی به شكايات

 

گروه ارتباط مردمي و پاسخگوئي به شكايات

-دريافت و بررسي شكايات حضوري و مكتوب مردم از واحدها و كاركنان وزارتخانه .

- بررسي و تحقيق پيرامون صحت يا سقم موضوع شكايت و پيگيري تا اخذ نتيجه نهائي به منظور پاسخگويي به شاكي.

-بررسي و پاسخگوئي در زمينه موارد مطرح شده از طرف نهادهاي نظارت و بازرسي از قبيل نهاد رسيدگي و اعلام پاسخ به شاكيان .

-جمع بندي شكايت در مقاطع سه ماهه و تجزيه و تحليل علل بروز شكايات و ارائه گزارش به بالاترين مقام اجرائي وزارتخانه و مراجع ذيربط (در صورت لزوم).

-برنامه ريزي به منظور استقرار نظام ارتباطات مردمي و سامانه الكترونيكي ارتباطات مردم و دولت (سامد) و نظارت مستمر برآن.

-استقرار سامانه الكترونيكي ارتباط و دولت (سامد) در سطح دستگاه ، سازمانها ، موسسات و شركتهاي وابسته و واحدهاي استاني و شهرستاني و فراهم نمودن ارتباط سامد با ساير اتوماسيون هاي دستكاه متبوع و روزآمد نمودن آن با همكاري واحدهاي ستادي ذيربط.

-پيش بيني تمهيدات لازم جهت  برقراري ارتباط و تعامل دوسويه بين مردم و دستگاه و دريافت موارد مردمي از قبيل : درخواست ، شكايت ، پيشنهاد طرح ، ايده ، گزارش و تقدير و تشكر در ملاقات هاي چهره به چهره مردم با مقامات عالي دستگاه و. با مراجعه حضوري و غير حضوري در بستر سامد و ايجاد امكان دسترسي به اطلاعات خدمات ارائه شده به متقاضيان براي مركز ارتباطات مردمي رياست جمهوري و سامد .

آموزش و توانمند سازي مستمر كارشناسان واحدهاي مديريت عملكرد دستگاه ، سازمانها موسسات و شركتهاي وابسته و واحدهاي استاني با همكاري واحد آموزش دستگاه براساس ضوابط ابلاغي از سوي مراجع ذيربط
بازديدکنندگان اين صفحه: 1689 | بازديدکنندگان امروز: 48 | کل بازديدکنندگان: 127676 | بازديدکنندگان آنلاین: 1 | زمان بارگزاري صفحه: 0.3121 ثانيه