جستجوی پیشرفته جستجو در وب
گروه بازرسي

گروه نظارت ، بازرسي و سلامت اداري

 

-برقراري ارتباط با سازمان بازرسي كل كشور و ايفاي وظيفه مندرج در ماده 12 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور ، كميسسيون اصل 88 و 90 مجلس شوراي اسلامي و واحدهاي نظر سنجي دستگاه ها و رسانه هاي جمعي و مطبوعات .

-بازرسي مستمر دوره اي و يا موردي از واحدهاي ستادي و اجرائي براي سنجش ميزان(( مطابقت عمل و عملكرد )) اقدام كنندگان با اهداف برنامه ها ، دستوالعمل ها و ضوابط و شاخص هاي مورد ارزيابي دستگاه

-بازرسي از عملكرد مديران و كاركنان و سنجش ميزان رضايت مردم از واحدهاي مختلف و نحوه برخورد مديران و كاركنان با ارباب رجوع و ارائه گزارش لازم به مراجع ذيربط .

-تجزيه و تحليل عملكرد واحدها، مديريت ها و كاركنان براساس بازرسي هاي انجام شده .

كشف مفاسد اداري از طريق بازرسي (آشكار و پنهان) و ارائه گزارشات لازم به مديران ذيربط و بالاترين مقام اجرائي وزارتخانه .

-تدوين شاخص هاي سنجش سلامت اداري وزارتخانه .

-اعلام موارد تخلفات اداري مشهود كاركنان و مسئولان دولتي در حين بررسي شكايات با بازرسيهاي انجام شده به هيات بدوي رسيدگي به تخلفات اداري ذيربط پس از هماهنگي بانماينده وزير با بالاترين مقام وزارتخانه .

-ارجاع پرونده تخلفات (در مواردي كه تخلف عنوان جرم عمومي داشته باشد) به اداره كل حقوقي جهت طرح در محاكم صالحه قضائي با اطلاع مقام عالي وزارت

بازديدکنندگان اين صفحه: 2246 | بازديدکنندگان امروز: 13 | کل بازديدکنندگان: 127641 | بازديدکنندگان آنلاین: 7 | زمان بارگزاري صفحه: 0.2920 ثانيه